O kurze

 

Ako sa zapísať do kurzu?

 

Je to veľmi  jednoduché, no najprv pre Vás máme jedno  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !!

Pred nástupom do kurzu je potrebné prevziať si v stránkových dňoch tlačivo k lekárovi ( potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  viesť  motorové vozidlo)  a to z toho dôvodu, že ide o oficiálne tlačivo, ktoré sa, bohužiaľ, nedá umiestniť na internet a vytlačiť doma. 

Pri zápise do kurzu v našej autoškole je potrebné uhradiť zálohu vo výške 150,- eur z celkovej ceny kurzu.

Do kurzu o udelenie vodičského oprávnenia Vás môžeme zaradiť až po absolvovaní lekárskej prehliadky. Dátum prehliadky musí byť najneskôr ku dňu prvého vyučovania v kurze autoškoly.

Zahájenie kurzu je vždy naplánované na 17.00 hod. Ukončenie celého kurzu vrátane jázd je individuálne a závisí iba od Vašich časových a finančných možností.

Individuálny splátkový kalendár si volíte podľa vlastných časových a finančných možností tak, aby bola vždy dopredu uhradená nasledujúca jazda, avšak na maximálne 3 splátky do 3 mesiacov. 

Cenu kurzu možno uhradiť aj jednorázovo. Po uhradení celej ceny kurzu, absolvovaní teoretických a praktických častí výcviku a odjazdení 38 hodín jázd sa môžete prihlásiť o udelenie vodičského oprávnenia na skúšky z odbornej spôsobilosti pre získanie vodičského oprávnenia pre skupinu "B".


Priebeh Kurzu

 

Teroretická časť  kurzu má rozsah 33 hodín a prebieha v priestoroch autoškoly Ikara v Petržalke na Hrobákovej ulici. Máme k dispozícií audiovizuálnu techniku a všetky potrebné pomôcky pre kvalitnú výučbu, ktorá bude prebiehať pod vedením skúseného vyučujúceho s dlhoročnou praxou.

Praktická časť prebieha najskôr na autotrenažéry a trvá 4 hodín. Výučba v cestnej premávke má rozsah 34 hodín. Vďaka tomuto rozsahu Vám vieme ponúknuť naozaj kvalitný a plnohodnotný výcvik.

  • 32 hodín teórie
  • 1 hodiny praktickej údržby
  • 4 hodíny na autotrenažéry
  • 34 hodín v cestnej premávke

Výcvikové vozidlá:

 Výcvik sa uskutočňuje na kvalitných a pravidelne servisovaných vozidlách. Momentálne máte k dispozícií vozidlá značky Peugeot. Sú to typy Peugeot 307 a Hyundai í30(posilňovač riadenia, ABS, AC,parkovacie senzory.)